Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Lesopark Vilémov - altán

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální teplota

20.2.2020 08:43

Aktuální teplota:

4,4 °C

Vlhkost:

91,7 %

Rosný bod:

3,1 °C

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Základní škola a mateřská škola Vilémov
  
     Zřizovatelem Základní školy a mateřské školy Vilémov je Obecní úřad Vilémov.
ZŠ má tyto součásti: základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu.
 
     Nejprve něco k historii školství ve Vilémově. Historicky první doložená škola zde působila v letech 1659 – 1670 a jednalo se o soukromou školu. Další zmínka v kronikách o škole je z roku 1870 a byla to dvoutřídní škola. V roce 1873 byla postavena nová škola , nyní je zde umístěn nižší stupeň a mateřská škola, jednalo se o trojtřídní školu. V roce 1927 byla dokončena výstavba české školy, dnešního vyššího stupně a školní družiny, která sloužila dříve i mateřské škole. Měšťanská škola byla zřízena v budově české školy k 4.9.1936. Školní léta ubíhala ve škole se vystřídalo mnoho žáků i z okolních obcí.
       
 
Základní škola
 
    Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov

Kadaňská 163, 431 54  Vilémov

BÚ: 942 188 369 / 0800

IČ: 47 79 56 20

 

Organizace školy:

Mgr. Blanka Kopecká           ředitelka školy               skolvil.kop@seznam.cz

Jana Jeníčková                  hospodářka                    skolvil.jen@seznam.cz

Mgr. Lenka Prokešová          výchovná poradkyně       lenka.prokesova.92@seznam.cz

Miroslava Kšírová                metodička prevence       skolvil.ksi@seznam.cz

 

I. stupeň - tel.: 474 397 188, 723 332 764

Mgr. Jiřina Kulvajtová          tř. uč. 1. tř.               skolvil.kul@seznam.cz

Bc. Eva Novobilská               tř. uč. 2. tř.               skolvil.nov@seznam.cz

Mgr. Hana Palmová               tř. uč. 3. a 4. tř.         palmapa@seznam.cz

Mgr. Ludmila Lučanová         tř. uč. 5. tř.                skolvil.luc@seznam.cz

Hana Choutková                   asistentka 5. tř.          skolvil.chou@seznam.cz

Lucie Klímová                       asistentka 1. tř.          lucie.klimova.93@seznam.cz

 

II. stupeň - tel.: 474 397 183, 723 332 884

Bc. Jana Budáková              tř. uč. 6. tř.                  skolvil.bud@seznam.cz

Marie Vopatová                   tř. uč. 7. tř.                  vopatovamarie@seznam.cz

Mgr. Lenka Prokešová          tř. uč. 8. tř.                  lenka.prokesova.92@seznam.cz

Veronika Mášková               tř. uč. 9. tř.                   skolvil.mas@seznam.cz

Miroslava Kšírová                bez třídnictví                skolvil.ksi@seznam.cz

Mgr. Kateřina Štufková

 

Mateřská škola - tel.: 474 397 135, 723 333 057

Miroslava Rajnohová           učitelka                       skolvil.raj@seznam.cz

Pavlína Velíšková                učitelka                       skolvil.vel@seznam.cz

 

Školní družina - tel.: 731 506 035

Jaroslava Danišíková         vychovatelka                skolvil.dan@seznam.cz

Hana Choutková                 vychovatelka                skolvil.chou@seznam.cz

 

Školní jídelna - tel.: 474 397 005, 739 935 577

Jana Vonášková                 vedoucí ŠJ                  skolvil.von@seznam.cz

Lenka Salačová                 kuchařka

Blanka Zaržická                pracovnice provozu

 

Provozní zaměstnanci

Markusová Věra                uklizečka VS

Markusová Miroslava        uklizečka NS

Svítilová Štěpánka            uklizečka MŠ

 

 
 
     Do školy dochází žáci z 10 obcí a osad - Vilémova, Zahořan, Blova, Vinař , Podlesic, Vitčic, Nových Třebčic, Pětipsů, Račetic, Libědic,ale také z Radonic a Kadaně.
     
      Škola pracuje podle vzdělávacího programu Základní škola, jako volitelný předmět je na škole informatika, protože škola je dobře vybavena počítači. 
  
 
Hlavní výchovně vzdělávací cíle ZŠ
 Být důsledný při jakékoliv činnosti s žáky.
 
 Vytvořit takový přístup ke vzdělání, aby byla vytvořena rovnost vzdělávacích šancí. Je umění naučit žáka, který má problémy, dobrý žák potřebuje pouze pomoc učitele.
 
Vytvořit ve škole podmínky pro úspěšnost všech žáků, respektovat rozdíly ve zralosti a v pracovním tempu žáků.
 
Organizovat školu jako veřejnou a kvalitní službu pro žáky a rodiče. 
 
Mobilizovat zájem rodičů o práci školy.
 
Změnit přístup k chybě, chybami se žák učí.
 
 
Kroužky, které mohou žáci ve škole navštěvovat:
 
Matematika – určeno pro přípravu na přijímací řízení
Český jazyk – určeno pro přípravu na přijímací řízení
Kreativ – ruční práce se zajímavými materiály
Florball – určeno pro starší chlapce 
Informatika – pro mladší i starší žáky  
Aerobik – určeno pro děvčata z vyššího stupně
Vaření – zde se učí základům vaření žáci z nižšího stupně
Němčina pro nejmenší
Turistický kroužek – poznáváme náš region
 
Pořádáme i spoustu akcí jednorázových např. koncem října to bude  
Halloween . rej strašidel duchů, soutěž o nejhezší strašidlo z dýně,
zájezd do Liberce do auqaparku.
Na začátek listopadu připravujeme zájed do divadla Na Fidlovačce v Praze
na představení Julie ty jsi kouzelná.
 
 
Mateřská škola
 
 
     Nabízíme Vám několik informací o naší škole: jsme jednotřídní mateřskou školou, rodinného typu, protože ve třídě jsou děti různého věku, což vede k napodobování, cilevědomosti, snaze, ale i napomáhání menším, mladším a slabším . Dítě si tak snázeji
najde kamaráda, podle svých zájmů a přestav.
     Provoz MŠ je v době od 6,00 do 15,30, jestliže by rodiče potřebovali změnit pracovní
dobu lze jim vyjít vstříc.
     O děti pečují 2 pedagogické pracovnice, 1 pracovnice provozu a pracovnice školní jídelny.
     Podle vnitřní směrnice č. 1 se vybírá příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ ve výši 100,-Kč měsíčně. Děti předškolního věku mají pobyt v mateřské
škole zdarma.
     Ceny stravného za jednotlivá jídla jsou: dopolední svačina 5,- Kč, oběd 11,- Kč a odpolední svačina   5,- Kč.
     Režim dne je pestrý, přihlíží k zájmu dětí o činnosti. Výchovně vzdělávací prostředí nabízí příležitosti, při nichž mají děti možnost vnímat svou samostatnost, vybízejí k
aktivitě. Dětem jsou nabízeny různé hry, hudebně pohybová výchova, vytvarná a literární výchova. Seznamujeme děti s přírodou, zvířaty, rostlimami a vedeme je k jejich ochraně a k úctě ke všemu živému.
     Snažíme se o vytvoření klidné atmosféry, komunikativního prostředí, podporujeme vzájemné vazby mezi dětmi. V zařízení jsou vytvářeny podmínky, které umožňují uspokojovat individuální citové potřeby dítěte.
     V našem zařízení je pro děti s vadou řeči zajišťována logopedická péče kvalifikovanou logopedkou.
     Vážení rodiče, těšíme se na Vaše děti a přejeme si, aby se dítěti i Vám u nás líbilo, budeme se o to všechny snažit
 
                                                                Kolektiv pracovnic MŠ      
 
 
 Školní družina
 
     Školní družina sídlí v samostatné budově se zahradou, což je velká výhoda. Po
ukončení vyučování děti změní prostředí a mohou se proběhnout po zahradě,
zahrát si hry.
     Ve školním roce 2005 – 2006 se do školní družiny přihlásilo 55 dětí, které jsou rozděleny do dvou oddělení.
      Činnost školní družiny je zaměřena na odpočinek, pohybové aktivity , ale i na výtvarnou a hudební výchovu.Družina je pro to velmi dobře vybavena – jsou zde 4 počítače pro zájmovou činnost dětí, spousta hraček, stavebnic. Je zde také vypalovací pec na keramiku. Kroužek keramiky , který navštěvuje 35 žáků od 1. až do 9. třídy , je rozdělen do dvou oddělení.
     Poplatek za školní družinu je rozdělen a to takto: dítě, které navštěvuje družinu pouze ráno
platí 20,- Kč za měsíc, pouze odpoledne 30,- Kč za měsíc, ráno i odpoledne 50,- Kč za měsíc, dítě,které je ve družině na obědě a odchází nejpozději ve 12,45 = dojíždějící děti platí puze 10,- Kč za měsíc.
 
 
 
 
 
Školní jídelna
    
     Ve školní jídelně se stravují žáci ZŠ, děti z MŠ , pracovníci školských zařízení a cizí strávníci – zaměstnanci ObÚ a důchodci. Vaří se asi 150 obědů denně.
Ve školní jídelně pracují 3 zaměstnanci.
Obědy se platí zálohově k 1. daného měsíce u vedoucí školní jídelny.
    
   Výše stravného -             žáci     I. – IV. ročník        - 15,- Kč
                                      žáci     V. – IX. ročník        - 17,- Kč
                                      zaměstnanci ZŠ                - 17,- Kč
                                      cizí strávníci                     - 35,- Kč
 
 
 
Snažíme se poskytovat pestrou stravu, jako přilepšení se podávají moučníky nebo ovoce.
 
Přáli bychom si , aby všem chutnalo.